Khởi nghiệp

3.500.000 đ

Miễn phí tên miền
Tặng kèm Logo / Banner
Kết nối Zalo / Facebook / Youtube
Hỗ Trợ SEO Google / Bing / Yahoo
Băng thông không giới hạn
Dung lượng lưu trữ tuỳ chọn
Bảo mật SSL / HTTPS
Hỗ trợ nội dung
Tối ưu hoá hình ảnh
Giao diện tuỳ biến
Cloud / Server Cao Cấp
Mã hoá giao thức truy cập
Bản sao lưu hàng ngày
Mở rộng xây dựng ứng dụng
Hỗ trợ 24/7
Liên hệ ngay
Doanh Nghiệp

7.500.000 đ

Miễn phí tên miền
Tặng kèm Logo / Banner
Kết nối Zalo / Facebook / Youtube
Hỗ Trợ SEO Google / Bing / Yahoo
Băng thông không giới hạn
Dung lượng lưu trữ tuỳ chọn
Bảo mật SSL / HTTPS
Hỗ trợ nội dung
Tối ưu hoá hình ảnh
Giao diện tuỳ biến
Cloud / Server Cao Cấp
Mã hoá giao thức truy cập
Bản sao lưu hàng ngày
Mở rộng xây dựng ứng dụng
Hỗ trợ 24/7
Liên hệ ngay
Thương Mại

15.000.000 đ

Miễn phí tên miền
Tặng kèm Logo / Banner
Kết nối Zalo / Facebook / Youtube
Hỗ Trợ SEO Google / Bing / Yahoo
Băng thông không giới hạn
Dung lượng lưu trữ tuỳ chọn
Bảo mật SSL / HTTPS
Hỗ trợ nội dung
Tối ưu hoá hình ảnh
Giao diện tuỳ biến
Cloud / Server Cao Cấp
Mã hoá giao thức truy cập
Bản sao lưu hàng ngày
Mở rộng xây dựng ứng dụng
Hỗ trợ 24/7
Liên hệ ngay
Khởi nghiệp

5.000.000 đ

Miễn phí tên miền
Tặng kèm Logo / Banner
Kết nối Zalo / Facebook / Youtube
Hỗ Trợ SEO Google / Bing / Yahoo
Băng thông không giới hạn
Dung lượng lưu trữ tuỳ chọn
Bảo mật SSL / HTTPS
Hỗ trợ nội dung
Tối ưu hoá hình ảnh
Giao diện tuỳ biến
Cloud / Server Cao Cấp
Mã hoá giao thức truy cập
Bản sao lưu hàng ngày
Mở rộng xây dựng ứng dụng
Hỗ trợ 24/7
Liên hệ ngay
Doanh Nghiệp

13.000.000 đ

Miễn phí tên miền
Tặng kèm Logo / Banner
Kết nối Zalo / Facebook / Youtube
Hỗ Trợ SEO Google / Bing / Yahoo
Băng thông không giới hạn
Dung lượng lưu trữ tuỳ chọn
Bảo mật SSL / HTTPS
Hỗ trợ nội dung
Tối ưu hoá hình ảnh
Giao diện tuỳ biến
Cloud / Server Cao Cấp
Mã hoá giao thức truy cập
Bản sao lưu hàng ngày
Mở rộng xây dựng ứng dụng
Hỗ trợ 24/7
Liên hệ ngay
Thương Mại

28.000.000 đ

Miễn phí tên miền
Tặng kèm Logo / Banner
Kết nối Zalo / Facebook / Youtube
Hỗ Trợ SEO Google / Bing / Yahoo
Băng thông không giới hạn
Dung lượng lưu trữ tuỳ chọn
Bảo mật SSL / HTTPS
Hỗ trợ nội dung
Tối ưu hoá hình ảnh
Giao diện tuỳ biến
Cloud / Server Cao Cấp
Mã hoá giao thức truy cập
Bản sao lưu hàng ngày
Mở rộng xây dựng ứng dụng
Hỗ trợ 24/7
Liên hệ ngay

Lưu ý: chưa bao gồm thuế và những chi phí khác phát sinh (nếu có)