Thiết kế banner Website / Facebook

500.000 đ

Thiết kế hoàn toàn mới
Đảm bảo tính thẩm mỹ về bố cục
Truyền thông điệp hiệu quả
Số lần chỉnh sửa: 2-3 lần
Thời gian hoàn thành: 1 - 2 ngày

Thiết kế Logo

3.500.000 đ

Thiết kế dựa trên ý tưởng
Thiết kế sáng tạo mới
Mẫu thiết kế 1-3 logo
Đảm bảo tính thẩm mỹ phù hợp
Hỗ trợ chỉnh sửa 3 lần
Ý nghĩa logo
Thời gian hoàn thành 2-4 ngày

Thiết kế phông nền sự kiện, hội nghị và sinh nhật

1.500.000 đ

Thiết kế dựa trên ý tưởng
Hỗ trợ ý tưởng thiết kế
Đảm bảo tính thẩm mỹ và bố cục
Hỗ trợ chỉnh sửa 2-3 lần
Thời gian hoàn thành 1-2 ngày

Thiết kế Standee

750.000 đ

Thiết kế hoàn toàn mới
Đầy đủ các thông tin theo yêu cầu
Đảm bảo tính thẩm mỹ phù hợp
Hỗ trợ chỉnh sửa 2-3 lần
Thời gian hoàn thành 1-2 ngày

Thiết kế tờ rơi

1.500.000 đ

Thiết kế ấn tượng, tinh tế
Thiết kế theo tiêu chuẩn
Quảng cáo hiệu quả
Hỗ trợ chỉnh sửa 2 lần
Cung cấp ảnh gốc thiết kế
Kích thước: A3, A4, A5, A6
Thời gian thiết kế: 1-3 ngày

Thiết kế phù hiệu, thẻ VIP, thẻ bảo hành

500.000 đ
Thiết kế đảm bảo tính thẩm mỹ
Sử dụng tông màu phù hợp
Thời gian thiết kế 1-2 ngày

Thiết kế phong bì

500.000 đ

Thiết kế hoàn toàn mới
Thiết kế đảm bảo tính thẩm mỹ
Hỗ trợ chỉnh sửa 2 lần

Thiết kế thiệp mời

500.000 đ

Thiết kế đảm bảo tính thẩm mỹ
Sử dụng tông màu phù hợp
Thời gian thiết kế 1-2 ngày

Thiết kế Menu

500.000 đ

Thiết kế hoàn toàn mới
Đảm bảo tính thẩm mỹ và logic
Hỗ trợ chỉnh sửa 2 lần
Cung cấp ảnh gốc thiết kế
Thời gian thiết kế 1-2 ngày

Lưu ý: chưa bao gồm thuế và những chi phí khác phát sinh (nếu có)