Wiki - Chính sách & quy định


Quy định chung

Chính sách & quy định

Quy định chung được áp dụng cho các các dịch vụ lưu trữ tại MicroMedia, bao gồm: Lưu trữ trang…

Thỏa thuận bảo mật thông tin

Chính sách & quy định

Công ty TNHH Quảng Cáo MicroMedia (sau đây gọi chung là “MicroMedia” hay “chúng tôi”) hiểu rằng, khách hàng sử…

Thỏa thuận sử dụng

Chính sách & quy định

Chào mừng bạn đến với CÔNG TY TNHH Quảng Cáo MICROMEDIA (sau đây gọi tắt là MicroMedia” hoặc “chúng tôi”).…