Thỏa thuận sử dụng

Chính sách & quy định


Chào mừng bạn đến với CÔNG TY TNHH Quảng Cáo MICROMEDIA (sau đây gọi tắt là MicroMedia” hoặc “chúng tôi”). Xin vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận này trước khi đăng ký, sử dụng các Dịch vụ tại MicroMedia bởi nó chứa các quy định liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của bạn trong quá trình sử dụng dịch vụ tại MicroMedia.

Website và những Dịch vụ được đăng tải trên website www.micromedia.vn đều thuộc sở hữu của MicroMedia. Việc bạn sử dụng website và các dịch vụ này đồng nghĩa việc bạn đồng ý với những nội dung được quy định trong Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ này (sau đây được gọi tắt là “MMT”).

Căn cứ vào thực tiễn hoạt động kinh doanh và quy định của pháp luật, chúng tôi có quyền điều chỉnh, cập nhật, bổ sung hoặc loại bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung điều khoản MMT mà không bắt buộc thông báo trực tiếp cho bạn, nhưng sẽ đăng tải công khai trên website của chúng tôi.

Bạn đồng ý rằng nếu bạn tiếp tục truy cập website của chúng tôi và/hoặc sử dụng Dịch Vụ của MicroMedia sau khi Thỏa thuận sử dụng được cập nhật, bổ sung, có nghĩa là bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo các điều khoản của MMT đã được cập nhật. Bạn nên thường xuyên xem MMT mỗi khi truy cập website và có thể xem bản MMT mới nhất vào bất cứ thời điểm nào tại: https://www.micromedia.vn/wiki/thoa-thuan-su-dung

Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản MMT mâu thuẫn với các quy định của luật pháp và bị Tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ không có hiệu lực áp dụng và sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, các điều khoản còn lại của MMT vẫn giữ nguyên giá trị.

Điều 1: Giải thích từ ngữ

MicroMedia”: CÔNG TY TNHH Quảng Cáo MICROMEDIA.

“Chúng tôi”: MicroMedia và các công ty mẹ, công ty con, các chi nhánh và các công ty liên quan, các tổ chức liên kết, các viên chức, các nhân viên, các đại diện, các đối tác và các tổ chức được cấp giấy phép của MicroMedia.

“Bạn”, “Khách hàng”, “Quý khách”: Là người truy cập trên trang website này và/hoặc đang sử dụng và/hoặc có quyền sở hữu hợp pháp các sản phẩm, dịch vụ do MicroMedia cung cấp theo chính sách hiện hành của MicroMedia và theo quy định của pháp luật hiện hành.

“Email”, “Mail”: Là chữ viết tắt của từ “Electronic Mail” trong Tiếng Anh, dịch sang Tiếng Việt có nghĩa là “Thư điện tử”. Email (hoặc Mail) là phương tiện dùng để gửi hoặc nhận nội dung, trao đổi thông tin trên mạng internet.

“NameServer”, “DNS”: Là hệ thống phân giải tên miền trên Internet. Hiểu đơn giản thì DNS là một hệ thống chuyển đổi tên miền dạng dễ nhớ (Ví dụ: www.tenmien.com) sang địa chỉ IP rất khó nhớ (Ví dụ: 192.168.1.100).

“Email Admin”, “Registrant Email”: Là địa chỉ Email dùng để xác thực khi đăng ký tên miền quốc tế. Theo yêu cầu của Tổ chức quản lý tên miền quốc tế ICANN, tên miền quốc tế khi được đăng ký hoặc thay đổi thông tin cần phải được xác thực từ địa chỉ Email của người đăng ký.

“Admin”: Admin là từ viết tắt của từ “Administrator” có nghĩa là người quản lý, người quản trị, quản trị viên. Đây là quyền cao nhất của quản trị viên khi sử dụng trên các hệ thống lưu trữ hoặc quản trị hệ thống.

“Download”: Là tải dữ liệu từ trên mạng internet về máy tính.

“File”: Là tập tin được đặt tên và lưu trữ trong các thiết bị lưu trữ như đĩa cứng, đĩa mềm, USB, CD, DVD, …

“License Key”: Là mã (hoặc còn gọi là khóa) của phần mềm có bản quyền do chính hãng phần mềm cung cấp. Trong quá trình cài đặt hoặc sử dụng, nếu chưa được kích hoạt, phần mềm buộc bạn phải thực hiện việc kích hoạt phần mềm để tiếp tục sử dụng.

“Control Panel”: Là từ Tiếng Anh. Dịch sang Tiếng Việt là “Bảng điều khiển” là công cụ để người dùng quản trị hệ thống bằng giao diện trực quan như: Cloud Hosting, Cloud Server, Email, DNS, ID, …

Dịch vụ của MicroMedia là những sản phẩm, dịch vụ được đăng tải công khai trên website này (sau đây gọi tắt là “Dịch vụ”).

Điều 2: Các hành vi cấm thực hiện khi truy cập website và/hoặc sử dụng dịch vụ:

Bạn bị cấm/không được phép sử dụng dịch vụ đã mua vào bất kì mục đích, với bất kỳ hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế điều chỉnh dịch vụ hoặc các Công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi dưới đây:

2.1 Bạn lưu trữ, tạo liên kết, truyền bá hoặc trung chuyển cho các dữ liệu:

Mang tính chất bất hợp pháp, bị Nhà nước cấm phổ biến: Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;
Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;
Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;
Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định bằng bất cứ hình thức nào mà pháp luật Việt Nam có quy định cấm.

2.2 Bạn lưu trữ, truyền bá các dữ liệu mà việc đó có thể cấu thành hoặc khuyến khích các hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm nhưng không giới hạn: xâm phạm đến quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, xâm phạm đến quyền sở hữu công nghiệp (nhãn hiệu, bí mật kinh doanh) hoặc các hành vi khác xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác.

2.3 Bạn tải lên, đăng, gửi thư điện tử, truyền tải hoặc bằng phương thức khác dùng bất kỳ tài liệu nào có chứa các loại vi-rút phần mềm hoặc các mã số máy tính khác, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng của phần cứng, phần mềm máy tính hoặc thiết bị viễn thông.

2.4 Bạn có hành động gian lận hoặc hành vi trái quy định tại thỏa thuận này hay quy định của pháp luật có liên quan đối với các trang web, địa chỉ của đơn vị cung cấp dịch vụ có liên kết với chúng tôi.

2.5 Bạn giả mạo tổ chức, cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn đối với bất kỳ viên chức, trưởng nhóm quản lý diễn đàn, hướng dẫn viên, người quản trò hoặc nhân viên nào của MicroMedia và/hoặc phát tán, tuyên truyền thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật nhằm xuyên tạc tư cách của một cá nhân hoặc tổ chức khác, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

2.6 Bạn khai thác Dịch vụ (Web Hosting, Email Plus…) vượt quá mức tài nguyên hoặc vi phạm các quy định tương ứng với mỗi loại hình Dịch vụ của MicroMedia tại Điều Khoản Cuối.

2.7 Bạn có hành vi gây cản trở, phá rối dịch vụ hoặc việc sử dụng của người khác đối với dịch vụ, các máy chủ hoặc các mạng liên kết với dịch vụ; không tuân theo các yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định của các mạng được kết nối với dịch vụ.

2.8 Bạn vi phạm các chính sách về gửi thư rác theo Nghị định 91/2020/NĐ-CP quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác hoặc văn bản pháp luật có giá trị pháp lý tại thời điểm thực hiện việc gởi thư rác.

2.9 Bạn sử dụng dịch vụ để hoặc có thể gây tổn hại đối với trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào.

2.10 Bạn vi phạm các quy định hiện hành của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cũng như các quy định hiện hành của luật pháp Việt Nam về các hành vi vi phạm pháp luật trên mạng internet, ngoài các trường hợp đề cập tại Điều này.

2.11 Bạn vi phạm việc sử dụng logo của ICANN và MicroMedia trên website của mình. Hoặc tự nhận là Nhà đăng ký của ICANN khi chưa được ICANN cho phép điều này.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của khách hàng

Với tư cách là khách hàng, bạn có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Bên thuê dịch vụ theo quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể tại https://www.micromedia.vn/wiki/van-ban-phap-ly và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

3.1 Bạn phải có đủ tư cách và năng lực pháp lý theo luật định để tham gia giao kết hợp đồng với MicroMedia. Bạn cam kết không phải là người mất hay bị hạn chế hành vi dân sự, bị ràng buộc với bên thứ ba, liên quan đến bản án hay quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bị cấm thực hiện các giao dịch dân sự liên quan đến các dịch vụ của MicroMedia. Cam kết không sử dụng các thông tin và vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào trong việc đăng ký sử dụng dịch vụ của MicroMedia hoặc trong việc cung cấp thông tin cho MicroMedia và việc sử dụng dịch vụ được đăng ký trừ khi được sự cho phép của bên thứ ba và tự chịu trách nhiệm cho hành vi sử dụng thông tin trái phép của mình.

3.2 Bạn có trách nhiệm cung cấp thông tin theo yêu cầu kể từ khi có yêu cầu xác minh thông tin của MicroMedia và phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin do mình cung cấp, đảm bảo việc đăng ký, sử dụng dịch vụ đúng pháp luật, không xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác. Trường hợp có sự thay đổi thông tin mà bạn không thông báo cho MicroMedia trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày có sự thay đổi, hoặc không phản hồi yêu cầu của MicroMedia về việc xác minh thông tin trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo thì MicroMedia có quyền tạm hoãn hoặc hủy bỏ việc đăng ký của bạn.

3.3 Bạn là người trực tiếp quản lý, duy trì quyền sử dụng các dịch vụ của mình, tự chịu trách nhiệm đối với các hậu quả có thể phát sinh trong trường hợp bạn vi phạm các quy định về sử dụng dịch vụ, hoặc do việc quản lý lỏng lẻo gây ra và phải cung cấp một cách trung thực và đầy đủ thông tin của các chủ thể được sự cấp phép bởi bạn trong vòng 07 ngày kể từ ngày được yêu cầu. Việc xác định người chịu trách nhiệm đối với thiệt hại gây ra hành vi sử dụng sai trái tên miền sẽ căn cứ dựa vào thông tin bạn đã cung cấp cho MicroMedia. Do đó bạn phải cam kết cung cấp chính xác thông tin của bên thứ 3 và đã có sự cho phép của bên thứ 3 với các thông tin tại điều 3.5.

3.4 Theo Thông tư 24/2015/TT-BTTTT sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 21/2021/TT-BTTTT hoặc Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTTTT ngày 31/03/2022 hợp nhất 02 Thông tư này của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và điều khoản sử dụng tên miền quốc tế của ICANN, bạn cần cung cấp những thông tin liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn.

Các thông tin bắt buộc phải cung cấp (như: tên, hình thức của tổ chức, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, fax, thư điện tử, thông tin giấy chứng minh nhân dân/ hộ chiếu/ căn cước công dân của chủ thể, người quản lý tên miền, người quản lý kỹ thuật, người thanh toán trong trường hợp chủ thể là tổ chức), thông tin nameserver (chính và phụ).

MicroMedia sẽ nhận và lưu trữ thông tin liên quan đến dữ liệu cá nhân của chủ thể và chỉ cung cấp cho các bên liên quan theo khi có yêu cầu từ các cơ quan có thẩm quyền.

Trong quá trình sử dụng và duy trì dịch vụ, bạn có quyền gửi yêu cầu thay đổi các thông tin trên về MicroMedia. Hoặc khi có sự thay đổi về thông tin chủ thể giao dịch thì người sử dụng dịch vụ phải thông báo ngay bằng văn bản cho MicroMedia biết trong vòng 07 ngày kể từ ngày có sự thay đổi, để đảm bảo thông tin được chính xác, đầy đủ. MicroMedia không chịu trách nhiệm pháp lý, bồi thường hoặc liên đới chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hậu quả hoặc thiệt hại nào phát sinh do việc bạn không tuân thủ quy định này.

3.5 Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày đăng ký sử dụng thành công dịch vụ, bạn có trách nhiệm gửi các hồ sơ sau cho MicroMedia: 01 (một) bản gốc giấy tờ tùy thân (như chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu,…) hoặc bản sao được chứng thực của giấy tờ tùy thân trong vòng 06 tháng, áp dụng cho trường hợp được phép thay thế bản gốc hoặc 01 (một) bản gốc hợp đồng dịch vụ có đóng dấu của doanh nghiệp đối với đơn vị sử dụng dịch vụ là tổ chức và các giấy tờ hợp lý khác (nếu có) tùy thuộc yêu cầu của MicroMedia đối với từng dịch vụ đăng ký sử dụng.

Trường hợp quá thời gian bổ sung hồ sơ kể từ thời điểm nêu trên, dịch vụ đăng ký sẽ bị tạm ngừng hoặc thu hồi mà không hoàn lại chi phí. Dịch vụ chỉ được khôi phục trong trường hợp bạn bổ sung hồ sơ cho MicroMedia và chưa phát sinh bất kỳ sự thay đổi thông tin nào về dịch vụ mà bạn đã đăng ký trên hệ thống. MicroMedia không thể và sẽ không chịu trách nhiệm về các hậu quả pháp lý, cũng như không có trách nhiệm bồi thường, liên đới chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do việc bạn không tuân thủ đầy đủ và nghiêm túc quy định này.

3.6 Nếu khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, Bạn và nhân viên được uỷ quyền có trách nhiệm bảo mật thông tin mật khẩu và tài khoản, cùng chịu trách nhiệm đối với các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của bạn.

3.7 Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan tới việc sử dụng tên miền sẽ được giải quyết trên tinh thần hòa giải, thương lượng. Trong trường hợp Các Bên không thể giải quyết được tranh chấp thông qua thương lượng, bất kỳ Bên nào cũng có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3.8 Bạn có trách nhiệm bồi thường và đảm bảo cho các bên liên quan của MicroMedia khỏi bất kỳ các khiếu nại, trách nhiệm, chi phí và hao tổn phát sinh từ hoặc liên quan đến việc đăng ký và sử dụng tên miền của bạn.

3.9 Bạn có trách nhiệm trong việc duy trì: (1) Tính bảo mật về mật khẩu tài khoản của bạn; và (2) Tất cả các hoạt động xảy ra trên hoặc thông qua tài khoản của bạn. Trong trường hợp có bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với mật khẩu hoặc tài khoản của bạn, bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức và thay đổi mật khẩu kịp thời để bảo mật thông tin. MicroMedia sẽ xem xét đóng tài khoản của bạn bất cứ lúc nào nếu cần thiết vì lý do bảo mật thông tin. MicroMedia không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự mất mát, hư hỏng hay trách nhiệm nào khác nếu bạn không tuân thủ điều khoản này hay do sự truy cập trái phép vào tài khoản của bạn.

3.10 Bạn phải tự chịu trách nhiệm cho tất cả nội dung được lưu trữ trên máy chủ của MicroMedia.

3.11 Bạn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với việc áp dụng các biện pháp nhằm ngăn ngừa bất cứ thiệt hại hoặc phá hoại nào đến nội dung website hoặc tài nguyên của máy chủ.

3.12 Bạn phải hiểu và đồng ý rằng các dịch vụ lưu trữ của MicroMedia đều được sao lưu dự phòng nhằm mục đích khôi phục sau sự cố về kỹ thuật, hạ tầng, hư hỏng thiết bị và không nhằm mục đích cung cấp bản sao cho khách hàng. Do đó, bạn phải có trách nhiệm thực hiện định kỳ việc sao lưu cho tất cả dữ liệu của mình đang lưu trữ trên máy chủ của MicroMedia và cất giữ an toàn. Thao tác sao lưu có thể thực hiện thông qua công cụ (cPanel, Plesk hoặc Control Panel) mà MicroMedia cung cấp. MicroMedia hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những mất mát, tổn thất, hư hỏng hoặc lỗi liên quan đến dữ liệu của bạn.

3.13 Bạn phải tự bảo mật các thông tin tài khoản đăng nhập của mình khi sử dụng dịch vụ tại MicroMedia. Bao gồm: Tài khoản ID quản trị dịch vụ (tại id.micromedia.vn ), Bảng điều khiển (Control Panel), Tài khoản Email,…

3.14 Bạn phải chịu trách nhiệm thực hiện các quy định, chính sách về quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm nhưng không giới hạn: quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả; quyền sở hữu công nghiệp bao gồm nhãn hiệu, bí mật kinh doanh, … khi sử dụng dịch vụ tại MicroMedia.

3.15 Bạn hiểu và chấp nhận rằng Chúng tôi có thể liên hệ trực tiếp đến bạn thông qua các hình thức (bao gồm, không giới hạn) như: Thư điện tử (email), tin nhắn (SMS), cuộc gọi tự động (autocall) hoặc cuộc gọi được ghi âm trước nhằm mục đích thông báo, tư vấn, tiếp thị, hỗ trợ, gửi thông tin khuyến mãi, chia sẻ tin tức, gửi tài liệu hoặc hướng dẫn sử dụng dịch vụ, … Bạn cũng công nhận và đồng ý rằng chúng tôi gửi thư điện tử đến bạn không phải là một hành vi gửi thư SPAM. Ngoài ra, cuộc gọi của bạn có thể được ghi âm để chúng tôi có cơ sở giám sát nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và bạn đồng ý với điều đó.

3.16 Phương thức gỡ bỏ nhận thông tin từ MicroMedia:

Chúng tôi có những chiến dịch quảng cáo, tiếp thị, tin tức, … nhằm phục vụ cho mục đích kinh doanh, gửi thông tin khuyến mãi hoặc chia sẻ kiến thức có lợi đến người dùng. Bạn có thể yêu cầu Chúng tôi không tiếp tục gửi đến bạn những thông tin này nữa bằng cách:
Nhấp vào tuỳ chọn “Huỷ nhận tin” hoặc “Unsubscribe” tại nội dung thư điện thử mà bạn nhận được.
Tạo yêu cầu (ticket) từ trang quản lý dịch vụ (trang https://id.micromedia.vn). Vui lòng xem cách tạo yêu cầu tại đây.
Khi bạn yêu cầu gỡ bỏ nhận thông tin, bạn hiểu và đồng ý rằng:
Có thể bạn sẽ không còn được nhận những thông tin quan trọng.
Chúng tôi sẽ cố gắng gỡ bỏ thông tin đăng ký nhận thông tin của bạn ra khỏi tất cả các danh mục, nhưng cũng có thể còn sót dẫn đến việc bạn có thể vẫn nhận thông tin tại một số hạng mục khác.
Một số hạng mục bắt buộc sau đây không thể thực hiện gỡ bỏ nhận thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn:
Thông báo đăng ký hoặc gia hạn dịch vụ.
Thông báo về Thoả thuận sử dụng.
Thông báo bảo trì kỹ thuật.
Hướng dẫn – Hỗ trợ dịch vụ.
Cảnh báo về tài nguyên, bảo mật.
Thông báo khẩn.

Điều 4: Quyền và trách nhiệm của MicroMedia

Với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ, MicroMedia có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Bên cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể tại https://www.micromedia.vn/wiki/van-ban-phap-ly và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
4.1 MicroMedia cam kết hỗ trợ khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ do mình cung cấp trong thời gian khách hàng sử dụng dịch vụ của MicroMedia và trong phạm vi quyền hạn của Nhà đăng ký tên miền. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản đã đăng ký, do vậy nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào MicroMedia sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn, và sẽ không chủ động xử lý thay đổi dữ liệu nếu bạn cung cấp thông tin không phù hợp hoặc chính xác.

4.2 Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng liên quan đến dịch vụ, chất lượng dịch vụ phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MicroMedia với điều kiện khách hàng đã cung cấp đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác theo quy định tại Điều 3 MMT này và trong phạm vi trách nhiệm của nhà đăng ký tên miền.

4.3 MicroMedia có trách nhiệm đưa ra các biện pháp phòng ngừa để bảo mật các dữ liệu tránh khỏi các mất mát, sử dụng sai, truy cập trái phép hoặc phá hủy các dữ liệu. MicroMedia có quyền yêu cầu bạn phối hợp để xác minh thông tin nếu nghi ngờ thông tin được cung cấp không chính xác hoặc có hành vi giả mạo thông tin.

4.4 Tùy theo mức độ và tính chất của hành vi vi phạm của khách hàng, MicroMedia có quyền đơn phương tạm ngừng, hủy bỏ, chấm dứt việc cung cấp dịch vụ theo Điều 7 của chính sách này và/hoặc chuyển vụ việc đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5: Quy định về thanh toán

5.1 Khi đăng ký sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ các quy định hướng dẫn thanh toán của chúng tôi tại đây: https://www.micromedia.vn/wiki/huong-dan-thanh-toan/. MicroMedia không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cũng như không có trách nhiệm bồi thường đối với bất kỳ hậu quả hay thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn đã không tuân thủ đầy đủ quy định về thanh toán này.

5.2 MicroMedia sẽ xuất hóa đơn điện tử sau khi nhận đầy đủ thanh toán từ Quý Khách và dịch vụ được kích hoạt thành công. Hóa đơn điện tử được xuất cho chính chủ thể đứng tên sở hữu dịch vụ.

Ví dụ:

Ví dụ 1: Dịch vụ đăng ký với tên chủ thể là: Công ty Cổ phần XYZ thì MicroMedia xuất hóa đơn điện tử cho Công ty Cổ phần XYZ, không được xuất hóa đơn cho công ty hoặc cá nhân khác.

Ví dụ 2: Dịch vụ đăng ký với tên chủ thể là: Ông Nguyễn Văn A (Có thể ông A là Giám đốc, người liên hệ của Công ty Cổ phần XYZ), thì MicroMedia cũng chỉ xuất hóa đơn điện tử cho Nguyễn Văn A, không xuất hóa đơn cho Công ty Cổ phần XYZ.

Điều 6: Quy định về gia hạn dịch vụ

6.1 Bạn hoặc nhân viên quản lý dịch vụ do bạn chỉ định (đối với doanh nghiệp, tổ chức) có trách nhiệm chủ động theo dõi thông tin về tình trạng hoạt động, thời hạn hiệu lực của sản phẩm và/hoặc các dịch vụ đã đăng ký sử dụng tại MicroMedia.

6.2 Khách hàng chủ động liên hệ với MicroMedia và tiến hành việc gia hạn, thanh toán phí dịch vụ trước 10 (mười) ngày trước khi đến ngày hết hạn sử dụng Dịch Vụ. Việc gia hạn sử dụng dịch vụ chỉ được thực hiện khi MicroMedia nhận được đầy đủ phí dịch vụ. Việc gia hạn sẽ được hoàn tất trong thời gian 03 ngày kể từ thời điểm MicroMedia nhận đủ phí dịch vụ gia hạn.

6.3 Quy định về gia hạn tự động (Auto Renew):

· Để hạn chế khả năng gián đoạn dịch vụ trong quá trình sử dụng vì bạn quên gia hạn, MicroMedia sẽ hỗ trợ bạn gia hạn dịch vụ bằng tính năng gia hạn tự động. Tính năng này hoạt động khi dịch vụ của bạn sắp hết hạn (trước khi hết hạn 10 ngày), hệ thống sẽ gia hạn thêm thời gian thông qua thẻ tín dụng Ngân hàng mà bạn đã khai báo và đồng ý sử dụng (Xem thêm thỏa thuận bảo mật thanh toán tại đây).

· Các dịch vụ mà bạn được đăng ký mới theo từng tháng sẽ mặc nhiên được bật tính năng gia hạn tự động.

· Bạn có thể xem hoặc thay đổi cài đặt tắt mở tính năng gia hạn tự động bất cứ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản quản lý dịch vụ của bạn ở trang id.micromedia.vn

· Nếu bạn có dùng tính năng gia hạn tự động tại trang quản lý id.micromedia.vn thì đây cũng chỉ là một kênh mà MicroMedia xây dựng để hỗ trợ bạn chủ động trong việc quản lý gia hạn dịch vụ nhưng cũng phải tuân thủ tất cả quy định tại Điều 6 này. Tức trong mọi trường hợp bạn phải có trách nhiệm chủ động theo dõi thông tin về tình trạng hoạt động, thời hạn hiệu lực của sản phẩm và/hoặc các dịch vụ đã đăng ký sử dụng tại MicroMedia.

6.4 MicroMedia không thể và sẽ không chịu trách nhiệm hay bồi thường đối với bất kỳ hậu quả hay thiệt hại nào phát sinh do việc bạn không tuân thủ quy định này gây ra.

Điều 7: Tạm ngưng và chấm dứt sử dụng dịch vụ

7.1 Dịch vụ do MicroMedia cung cấp sẽ tự động chấm dứt/tạm ngừng theo thỏa thuận của hai bên hoặc đến thời điểm hết hiệu lực hợp đồng, ngoại trừ quy định tại Điều 7.2 Thỏa thuận này.

7.2 Mắt bão có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng dịch vụ trong các trường hợp sau:

7.2.1 Bạn có hành vi vi phạm quy định tại MMT này, Điều khoản cuối: Các điều khoản sử dụng dịch vụ của MMT và các Hợp đồng, Phụ lục khác có liên quan trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi.

7.2.2 Bạn không hợp tác và không đáp ứng phối hợp bổ sung tài liệu cần thiết theo Điều 3.5 của MMT này.

7.2.3 Theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc từ phía Nhà cung cấp đối với các Dịch Vụ tương ứng.

7.2.4 Bạn không thực hiện việc gia hạn và thanh toán các khoản phí quá hạn sử dụng dịch vụ cho MicroMedia trong thời hạn 10 ngày, kể từ thời điểm hết hạn sử dụng dịch vụ. MicroMedia không chịu trách nhiệm giải quyết các trường hợp không thanh toán phí hoặc thanh toán quá hạn nêu trên.

7.2.5 Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

7.3 Trước khi chấm dứt sử dụng dịch vụ, bạn phải có trách nhiệm tự di chuyển toàn bộ dữ liệu đang lưu trữ trên máy chủ của MicroMedia. Chúng tôi sẽ không chuyển hoặc FTP dữ liệu của bạn đến cho một nhà cung cấp khác. Nếu bạn không chuyển dữ liệu website hoặc dữ liệu trên máy chủ ra khỏi hệ thống của chúng tôi trước khi chấm dứt dịch vụ thì những dữ liệu này sẽ bị xóa và chúng tôi sẽ không thể cung cấp bản sao lưu (backup) cho những dữ liệu này.

7.4 Đối với những dịch vụ dùng thử (Trial) hoặc miễn phí (Free): Ngay khi kết thúc dịch vụ, tất cả những sản phẩm này cùng những dịch vụ, dữ liệu kèm theo (nếu có) sẽ bị hủy hoặc thu hồi.

Điều 8: Quy định về bổ sung, điều chỉnh thông tin khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ

8.1 Việc điều chỉnh thông tin khách hàng sẽ được thực hiện trong vòng tối đa 03 ngày làm việc kể từ thời điểm MicroMedia nhận được thông tin thủ tục yêu cầu sửa đổi, điều chỉnh thông tin hợp lệ. MicroMedia không thể và sẽ không chịu trách nhiệm, cũng như bồi thường đối với bất kỳ hậu quả hay thiệt hại nào phát sinh do việc bạn không tuân thủ quy định này gây ra.

8.2 Các thông tin được yêu cầu sửa đổi, điều chỉnh bao gồm:

8.2.1 Chủ thể và thông tin của chủ thể (địa chỉ liên hệ, điện thoại, tên gọi, …) sai chính tả hoặc chưa đầy đủ.

8.2.2 Thông số dịch vụ không đúng theo mô tả tại website micromedia.vn.

8.2.3 Tên miền đăng ký không đầy đủ, không chính xác.

8.2.4 Thời gian duy trì dịch vụ khác không chính xác.

8.2.5 Đã thanh toán và cung cấp thông tin đăng ký đầy đủ nhưng không nhận được thư xác nhận dịch vụ đã đăng ký thành công.

8.2.6 Tên của chủ thể đăng ký sử dụng tên miền trong các trường hợp dưới đây:

− Tổ chức đổi tên theo quyết định của cấp có thẩm quyền;

− Thay đổi chủ thể đăng ký sử dụng tên miền do sáp nhập, hợp nhất hoặc thay đổi chức năng nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

− Tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp hoặc có hoạt động mua bán doanh nghiệp, góp vốn, cổ phần giữa các doanh nghiệp hoặc chuyển đổi chức năng, nhiệm vụ giữa công ty mẹ, công ty con dẫn tới sự thay đổi về chủ thể đăng ký sử dụng tên miền;

− Cá nhân thay đổi họ, tên theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

8.3 Bạn phải khai báo thông tin đăng ký chính xác tuyệt đối. Cùng một thông tin như tên chủ thể, địa chỉ, số điện thoại, email, mã số thuế, số chứng minh không nên tạo nhiều hơn một tài khoản giao dịch tại MicroMedia. Việc này vừa giúp bạn dễ dàng quản lý tập trung các dịch vụ tại MicroMedia.

8.4 Các yêu cầu thay đổi thông tin liên quan có thể phát sinh chi phí.

Điều 9: Hỗ trợ khách hàng

9.1 MicroMedia không chịu trách nhiệm trả lời các thắc mắc hoặc khiếu nại từ bên thứ ba liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của bạn. MicroMedia cũng không chịu trách nhiệm trả lời các thắc mắc hoặc khiếu nại cho các vấn đề liên quan đến dịch vụ của bên thứ ba mà bạn đang sử dụng.

9.2 MicroMedia cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho người quản lý được chỉ định của bạn theo nguyên tắc hỗ trợ áp dụng cho Dịch vụ.

9.3 Trước khi gởi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, bạn phải có trách nhiệm sao lưu dữ liệu của mình, cố gắng tự sửa lỗi, kiểm tra các vấn đề kỹ thuật, chức năng, kiểm tra các kết nối mạng… MicroMedia chỉ tiếp nhận những yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật thông qua 2 kênh: Đường dây nóng 1900 1830 và qua website: id.micromedia.vn or id.micromedia.vn.

9.4 Chúng tôi có áp dụng mã PIN cho phép khách hàng của chúng tôi tự xác thực thông tin khách hàng khi liên hệ đến Hotline 0906509929 để yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật. Mỗi khách hàng sẽ có một mã PIN gồm 4 chữ số. Mã PIN được tạo ra và bạn có thể tự thay đổi được từ trang id.micromedia.vn (xem hướng dẫn lấy mã PIN hỗ trợ kỹ thuật tại đây).

Bạn hiểu và đồng ý rằng, khi bạn liên hệ đến Hotline hỗ trợ kỹ thuật 0906509929 và đọc đúng mã PIN kèm theo một thông tin khác (có thể là địa chỉ email, mã khách hàng, số điện thoại, tên miền của dịch vụ, …), chúng tôi xem như đủ điều kiện để xác nhận rằng bạn chính là khách hàng dịch vụ của chúng tôi để hỗ trợ. Do đó, bạn cần lưu giữ mã PIN cẩn thận và thường xuyên thay đổi mã PIN nhằm bảo mật.

Điều 10: Giới hạn trách nhiệm và từ chối bảo đảm

10.1 Trong mọi trường hợp, MicroMedia không chịu trách nhiệm về các thiết bị, máy móc mà bạn dùng để truy cập vào trang web chúng tôi như: Thiết bị truy cập, thiết bị để chuyển tải. Khi sử dụng dịch vụ, Bạn phải tự trang bị máy móc, thiết bị cần thiết cho quá trình đăng nhập, truyền tải và bạn phải tự chịu mọi trách nhiệm và phí tổn phát sinh trong quá trình sử dụng.

10.2 MicroMedia không đảm bảo việc loại trừ các yếu tố gây hại đến việc sử dụng dịch vụ của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn những yếu tố sau: hành vi cố ý vi phạm và gây thiệt hại từ bên thứ ba, hoặc Virus. Chúng tôi không đảm bảo việc cung cấp dịch vụ mà không có bất kỳ sự cố trục trặc, sai chức năng hoặc những vấn đề khác tác động.

10.3 MicroMedia không đảm bảo sẽ thực hiện việc phục hồi dữ liệu khi bị lây nhiễm từ vi-rút hoặc xóa virus và các yếu tố gây hại khác khi có vấn đề xảy ra. Khách hàng phải đồng ý thực hiện việc sao lưu tất các dữ liệu lưu trữ trên máy chủ của MicroMedia thường xuyên, đặc biệt là trước thời điểm yêu cầu chúng tôi hỗ trợ kỹ thuật. MicroMedia sẽ không chịu trách nhiệm do việc mất dữ liệu hoặc bất kỳ thiệt hại nào có liên quan đến dữ liệu của khách hàng.

10.4 MicroMedia không đảm bảo cũng như không chịu trách nhiệm bất kỳ thất thoát nào về mặt dữ liệu trong quá trình Hỗ trợ cho khách hàng chuyển dữ liệu từ máy chủ khác hoặc từ nơi khác về máy chủ của MicroMedia.

10.5 MicroMedia không thực hiện cài đặt SSL khi bạn yêu cầu đối với những trường hợp sau đây:

10.5.1 Chứng thư số SSL của bạn không phải là dịch vụ được đăng ký tại MicroMedia.

10.5.2 Chứng thư số SSL của bạn được đăng ký tại MicroMedia, nhưng yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật cài đặt trên hệ thống không thuộc hệ thống lưu trữ tại MicroMedia (Cloud Hosting, Cloud Server, Email).

10.5.3 Cài đặt SSL bên trong máy chủ Cloud Server chưa đăng ký các Gói Hỗ trợ Cao cấp của chúng tôi.

10.6 Có thể có những yếu tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi dẫn đến việc sản phẩm bị lỗi. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục lỗi sản phẩm để đem lại sự hài lòng cho khách hàng, nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm hỗ trợ hoặc bồi thường cho khách hàng về những rủi ro trên và thiệt hại (nếu có).

10.7 Bạn đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ Chúng tôi khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của bạn trong quá trình sử dụng sản phẩm của chúng tôi.

10.8 Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại và hậu quả phát sinh (bao gồm nhưng không giới hạn đối với các thiệt hại về lợi nhuận, uy tín, việc sử dụng dữ liệu hoặc các thiệt hại vô hình khác (ngay cả khi Chúng tôi đã tư vấn về khả năng có thể xảy ra các thiệt hại đó cho bạn)) từ: (i) dịch vụ, các tài liệu và các sản phẩm của MicroMedia; (ii) khả năng sử dụng được hoặc không thể sử dụng được của dịch vụ; (iii) việc truy cập trái phép hoặc sửa đổi các dữ liệu hoặc các thông tin mà bạn truyền tải; (iv) hành động của bất kỳ bên thứ ba nào trên dịch vụ; (v) sản phẩm hoặc thông điệp được gửi hoặc nhận được bằng cách sử dụng dịch vụ; hoặc (vi) bất kỳ vấn đề nào khác liên quan tới dịch vụ, các tài liệu hoặc các sản phẩm.

10.9 Theo chính sách được quy định bởi ICANN, Bạn đồng ý chấp thuận các thủ tục đình chỉ, hủy bỏ hoặc chuyển giao tên miền trong trường hợp sau: (1) giải quyết tranh chấp liên quan đến đăng ký tên miền hoặc (2) sửa chữa, bổ sung thông tin do sự sơ suất của MicroMedia hoặc của Nhà Cấp Phát trong quá trình đăng kí tên miền.

10.10 Khi phát sinh nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật với các dịch vụ mà bạn đang sử dụng tại MicroMedia, một số trường hợp đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật MicroMedia sẽ cần kết nối vào máy tính cá nhân của bạn thông qua phần mềm thứ ba như Ultraviewer hoặc Anydesk.

Chúng tôi sẽ miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến dữ liệu trên máy tính, thiết bị cá nhân của bạn trong quá trình hỗ trợ kỹ thuật. Vì vậy, trước khi chúng tôi kết nối vào máy tính, thiết bị bạn sẽ cần thực hiện các vấn đề sau:
– Lưu lại các tệp tin, ứng dụng, phần mềm, … mà bạn đang thực hiện.
– Ẩn toàn bộ tệp tin, ứng dụng, phần mềm, … không liên quan đến dịch vụ đang dùng tại MicroMedia mà chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.

Điều 11: Bảo mật thông tin khách hàng

MicroMedia tôn trọng sự riêng tư và quản lý nghiêm túc thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng thông tin của bạn phù hợp với Chính sách bảo mật được nêu rõ tại đây:

Thỏa thuận bảo mật thông tin

Điều 12: Dịch vụ miễn phí

Trong phạm vi pháp luật cho phép và định hướng hoạt động, MicroMedia có thể cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ miễn phí cho người dùng. Phạm vi dịch vụ miễn phí tùy thuộc vào sự quyết định của MicroMedia.

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong các sản phẩm, dịch vụ của MicroMedia đều thuộc về MicroMedia hoặc được cấp phép hợp pháp cho Chúng tôi sử dụng, theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ khi được sự đồng ý của MicroMedia, bạn không được phép tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào, bất cứ thành phần nào sản phẩm, dịch vụ của MicroMedia.

Khi các tập tin, hình ảnh, phần mềm, chương trình được tạo bởi MicroMedia trong tình trạng có thể download, chúng tôi cho phép bạn sử dụng trong một phạm vi giới hạn không nhằm mục đích thương mại, nhưng sự cho phép này không có nghĩa rằng MicroMedia đã cho phép bạn khai thác bản quyền. Bạn không được tải các tập tin để tái sản xuất, để đăng tải, thông báo, chuyển giao, phát tán. Ngoài ra bạn phải tuân thủ các chỉ dẫn khác mà chúng tôi thiết lập khi bạn muốn sử dụng các tập tin này.

Người sử dụng hoàn toàn tự chịu trách nhiệm với những tin tức kiếm được khi truy cập trong trang Website. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm bảo đảm về nguồn thông tin và tính chính xác toàn vẹn của nội dung đó.

Bạn có thể ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào. MicroMedia sẽ không ngừng thay đổi và cải tiến Dịch vụ của mình. Chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn trong thời gian hợp lý khi có sự thay đổi hoặc cải tiến chức năng dịch vụ của mình.

Điều 13: Chính sách hoàn tiền

Đối với các loại dịch vụ được liệt kê sau đây, MicroMedia cam kết hoàn tiền trong vòng 30 (ba mươi) ngày tính từ thời điểm đăng ký dịch vụ hoàn tất. Cụ thể:

Số tiền hoàn lại được tính như sau:
Tiền hoàn lại = Tổng tiền đã nộp – [Thời gian đã sử dụng <,= 30 ngày + Phí dịch vụ khác + Phí xử lý thuế + Phí chuyển khoản]
– Thời gian đã sử dụng:

Thời gian đã sử dụng: <,= 7 ngày; Quý khách không bị tính khoản phí này.
7 ngày < Thời gian đã sử dụng <,= 30 ngày: quý khách chỉ phải trả phí đúng với số ngày đã sử dụng. Thời gian đã sử dụng: > 30 ngày; chính sách hoàn tiền này hết hiệu lực, dịch vụ sẽ được chuyển sang chính sách hoàn tiền theo các Điều khoản và điệu kiện của của THỎA THUẬN MỨC DỊCH VỤ (SLA)
– Phí dịch vụ khác: tên miền hoặc SSL cao cấp được khuyến mãi kèm theo (nếu dịch vụ đã được kích hoạt).
– Phí xử lý thuế: chi phí liên quan hóa đơn đã xuất (nếu có).
– Phí chuyển khoản: phí chuyển khoản trả lại mà ngân hàng thu

Điều 14: Chính sách bảo lưu thời gian dịch vụ

Trong quá trình dùng dịch vụ ở MicroMedia, bạn có thể bảo lưu thời gian sử dụng dịch vụ để tiết kiệm và tránh lãng phí tài nguyên khi chưa có nhu cầu dùng tiếp dịch vụ.

Ví du: Bạn vừa đăng ký dịch vụ hosting 12 tháng ở MicroMedia nhưng mới dùng được 1 tháng thì dự án thiết kế website của bạn chưa hoàn thành và phải tạm ngưng. Thay vì để thời gian hết hạn hosting vơi dần thì bạn nên sử dụng tính năng bảo lưu này để bảo toàn thời hạn 11 tháng còn lại chưa dùng của hosting. Khi dùng tính năng này bạn phải tuân thủ các chính sách sau:

14.1 Chính sách bảo lưu thời hạn dịch vụ chỉ áp dụng cho các loại dịch vụ CHÍNH được liệt kê sau đây như: Email, Server Cloud, Cloud Hosting, Premium Cloud Hosting, WordPress Hosting

14.2 MicroMedia chỉ thực hiện việc bảo lưu thời gian hết hạn của dịch vụ. Mọi vấn đề liên quan đến dữ liệu của dịch vụ bạn tự chủ động sao lưu. MicroMedia không chịu trách nhiệm đến sự toàn vẹn dữ liệu của bạn.

14.3 Trong quá trình bảo lưu thời hạn dịch vụ thì bạn sẽ không thể sử dụng hoặc không thể thực hiện bất kỳ thao tác nào liên quan đến dịch vụ đã bảo lưu. Cũng trong thời gian bảo lưu bạn cũng không thể yêu cầu MicroMedia mở lại dịch vụ trước thời hạn. Dịch vụ sẽ tự động kích hoạt chạy lại theo đúng khung thời gian mà bạn đã chọn.

14.4 Chính sách bảo lưu áp dụng khi dịch vụ có thời hạn hết hạn nhiều hơn 2 tháng. Mỗi dịch vụ chỉ được bảo lưu một lần duy nhất trong suốt quá trình sử dụng ở MicroMedia.

14.5 Tính năng bảo lưu thời hạn dịch vụ được bạn chủ động lựa chọn và kích hoạt bật trực tiếp tại trang id.micromedia.vn . Hiện tại tính năng này đang được áp dụng cho khách hàng lẻ.

Điều Khoản Cuối: Các điều khoản sử dụng dịch vụ

Chúng tôi đảm bảo những quy định và chính sách trong các điều khoản được đưa ra nhằm để bảo vệ quyền lợi cho người sử dụng với mục đích đúng đắn, đồng thời hướng đến chất lượng dịch vụ và tính ổn định lâu dài. Các chính sách cũng nhằm mục đích ngăn chặn những hành vi lạm dụng, phạm pháp.

Nội dung khác có liên quan

Quy định chung

Chính sách & quy định

Quy định chung được áp dụng cho các các dịch vụ lưu trữ tại MicroMedia, bao gồm: Lưu trữ trang…

Thỏa thuận bảo mật thông tin

Chính sách & quy định

Công ty TNHH Quảng Cáo MicroMedia (sau đây gọi chung là “MicroMedia” hay “chúng tôi”) hiểu rằng, khách hàng sử…