Dịch vụ cài đặt và cấu hình máy chủ áp dụng cho tất cả các gói dịch vụ thuê máy chủ ảo, máy chủ riêng và máy chủ thuê chỗ đặt.

Cài đặt và cấu hình các hệ thống quản lý hosting trên nền hệ điều hành Linux

Cài đặt và cấu hình các dịch vụ trên nền hệ điều hành Linux theo một trong những yêu cầu:
– Sử dụng cấu hình theo tài liệu của đối tác phát triển mã nguồn dịch vụ.
– Sử dụng cấu hình riêng theo hướng dẫn do khách hàng cung cấp.
– Sử dụng cấu hình tương đương với gói dịch vụ khách hàng đang sử dụng tại nhà cung cấp khác.
– Sử dụng cấu hình theo tư vấn tối ưu của phòng kỹ thuật Thiết kế Website Nha Trang | MicroMedia  .

Cài đặt các phần mềm dịch vụ trên Linux tương thích với phiên bản hệ điều hành đã cài đặt

Chuyển dữ liệu của khách hàng từ nhà cung cấp khác về máy chủ Thiết kế Website Nha Trang | MicroMedia  .
Giảm tối thiểu việc gián đoạn hoạt động của website khi chuyển về Thiết kế Website Nha Trang | MicroMedia  .
Cấu hình chức năng sao lưu dữ liệu tự động:
– Cấu hình sao lưu local trên máy chủ của khách hàng.
– Cấu hình sao lưu một bản backup gần nhất (hàng ngày / hàng tuần hoặc hàng tháng tùy theo yêu cầu của khách hàng).
– Hướng dẫn khách hàng cách phục hồi dữ liệu.

Các thao tác kỹ thuật khác trong giới hạn của dịch vụ quản trị trọn gói

Khách hàng cần liệt kê và mô tả chi tiết đầy đủ tất các yêu cầu cài đặt tại thời điểm kích hoạt mới gói dịch vụ hoặc tại thời điểm yêu cầu thực hiện dịch vụ cài đặt và cấu hình máy chủ.
Dịch vụ cài đặt và cấu hình không bao gồm các thao tác
Cấu hình thương hiệu (branding) và nội dung gói dịch vụ lẻ (hosting package) cho khách hàng sử dụng dịch vụ cho mục đích kinh doanh hosting.
Cấu hình tối ưu các dịch vụ hoặc công nghệ phức tạp không có tài liệu hướng dẫn cụ thể đi kèm.
Cài đặt và cấu hình các dịch vụ trên nền hệ điều hành Windows.
Cài đặt và cấu hình dịch vụ theo yêu cầu của mã nguồn website bị mã hóa hoặc không có bản quyền.
Can thiệp vào việc cấu hình quản lý những dịch vụ không do Thiết kế Website Nha Trang | MicroMedia   trực tiếp cung cấp

Tham khảo bảng giá Server / Hosting

Bảng giá Server / Hosting / Cloud chất lượng cao