Chính sách bảo mật thông tin trên sàn TMĐT

Chính sách & quy định


CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN TRÊN SÀN TMĐT

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT micromedia.vn bao gồm:
email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành
viên). Đây là các thông tin mà micromedia.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng
ký sử dụng dịch vụ và để micromedia.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử
dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.
Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử
dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành
viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT micromedia.vn về
những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và
mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Sàn giao dịch TMĐT micromedia.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
– Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;
– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và
Sàn giao dịch TMĐT micromedia.vn;
– Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên
hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;
– Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
– Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận
và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại micromedia.vn.
– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT
micromedia.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu
cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên
quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có
quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ
hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp,
thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của micromedia.vn.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY TNHH Quảng Cáo MICROMEDIA
Địa chỉ: Tầng 4 Tòa Nhà EMC, 62 Yersin, Phường Phương Sài, Tp.Nha Trang, Khánh Hòa
Email: [email protected]
Hotline: 090.650.9929

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân
của mình

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá
nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân
hoặc yêu cầu micromedia.vn thực hiện việc này.
Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3
đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử micromedia.vn. Khi tiếp nhận
những phản hồi này, micromedia.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời
lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.
Email: [email protected]

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên trên micromedia.vn được micromedia.vn cam kết
bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của micromedia.vn. Việc thu
thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của
khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về
thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất
mát dữ liệu cá nhân thành viên, micromedia.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho
cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm
thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1
của micromedia.vn.
Ban quản lý micromedia.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành
viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên
lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và
chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý micromedia.vn
không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến
quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó
cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Nội dung khác có liên quan

Quy định chung

Chính sách & quy định

Quy định chung được áp dụng cho các các dịch vụ lưu trữ tại MicroMedia, bao gồm: Lưu trữ trang…

Thỏa thuận bảo mật thông tin

Chính sách & quy định

Công ty TNHH Quảng Cáo MicroMedia (sau đây gọi chung là “MicroMedia” hay “chúng tôi”) hiểu rằng, khách hàng sử…

Thỏa thuận sử dụng

Chính sách & quy định

Chào mừng bạn đến với CÔNG TY TNHH Quảng Cáo MICROMEDIA (sau đây gọi tắt là MicroMedia” hoặc “chúng tôi”).…